Powrót do strony głównej
Trwa komunikacja
Brak numeru telefonu
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:
  1. administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z siedzibą w Toruniu, przy ul. Władysława Łokietka 5;
  2. Z inspektorem ochrony danych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy można się skontaktować pod numerem telefonu 56 690 49 90;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rezerwacji lub transakcji jedno i wielokrotnego zakupu biletów wstępu do CNMW na podstawie art. 6 ust 1 pkt b, Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w ramach systemu rezerwacji online mogą być: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące na rzecz CNMW usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających ze sprzedaży biletów. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas ich świadczenia lub do czasu skasowania konta użytkownika.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zrealizowania umowy w celu kupna biletów. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zakupu biletów;
  9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;