KoszykTwój koszyk: 0.00 PLN

Wybór wydarzenia

GRUPA WYDARZEŃ:
Laboratorium (zmień)
Pracownia Biologiczna 120 min - Osmoza bez tajemnic
Komórki nieustanie przepuszczają przez swoje błony komórkowe różnorodne cząsteczki, zachowując ciągłą wymianę substancji, energii i informacji między wnętrzem a otoczeniem. Każda membrana zbudowana jest z białek i lipidów. Te ostatnie ograniczają ruch wody, ze względu na swój hydrofobowy charakter, a paradoksalnie wszystkie procesy metaboliczne komórki zachodzą właśnie w środowisku wodnym. Rozwiązaniem tego problemu są wyspecjalizowane białka - akwaporyny, tworzące tunele dla cząsteczek wody. Cząsteczki wody spontanicznie przenikają przez błony, z roztworu o niższym stężeniu substancji rozpuszczonej, do roztworu o stężeniu wyższym, dążąc do wyrównani stężeń. Opisane zjawisko nosi nazwę osmozy. Uczniowie zbadają je w żywych komórkach. Zastanowią się jaki związek ma osmoza z wielkością komórek. Sprawdzą właściwości membran dializacyjnych i torebek foliowych. Podstawa programowa: uczeń - określa problem badawczy, formułuje hipotezę, przeprowadza oraz dokumentuje doświadczenie obrazujące szybkość dyfuzji, - doskonali umiejętność mikroskopowania, przeprowadza obserwacje mikroskopowe, - analizuje przebieg plazmolizy i deplazmolizy w żywych komórkach, - bada właściwości membran polietylenowych i celulozowych, - doskonali techniki pipetowania i obsługi sprzętu laboratoryjnego. Klasa 7-8 SP, szkoły ponadpodstawowe
Pracownia Biologiczna 60 min - Walka o przetrwanie
Grupa organizmów, która ma największe możliwości przetrwania w niekorzystnych warunkach środowiska to porosty. Mogą z powodzeniem zasiedlać niegościnne tereny, na przykład tereny skalne, lub pustynne. To jednak nie jedyne ekstremalne organizmy. Wszystkie rośliny wykształciły różne adaptacje do trudnych warunków siedliskowych. Rośliny mogą być np. bardzo drobne, co pozwala skryć się im pomiędzy odłamkami skał. Glony z kolei wręcz wnikają do wnętrza skał. Trawy wykształciły szorstkie, zwinięte rurkowato liście, które chronią roślinę przed nadmierną utratą wody. Podobną funkcję u innych roślin pełni kutner. Na warsztacie poznacie wybrane przykłady adaptacji roślin do różnych warunków środowiska np. ubogich w związki azotowe, suchych czy obfitujących w wodę. Aby zbadać to wszystko z bliska, posłużymy się mikroskopami biologicznymi i stereoskopowymi. Podstawa programowa: uczeń - doskonali umiejętności mikroskopowania, potrafi przygotować świeże preparaty, - rozwija umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, - zapoznaje się z roślinami różnych siedlisk np. łąk, cieków wodnych, - poznaje budowę i przystosowania roślin do warunków środowiska, - kształtuje umiejętności pracy zespołowej. Klasy 5 – 8 SP
Pracownia Fizyczna 120 min - Pod napięciem!
Czy eksperymentowanie można zaprząc do zabawy? Oczywiście! Podczas zajęć w pracowni fizycznej uczniowie zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w grze strategicznej, a jej celem będzie zaprojektowanie jak najbardziej wydajnej sieci elektrowni ekologicznych. Mechanika większości gier strategicznych i ekonomicznych wymaga od uczestnika stworzenia najbardziej optymalnego planu rozgrywki, a następnie jego wdrożenia, obserwacji efektywności, końcowej analizy i wyciągnięcia wniosków. Taki sposób postępowania znakomicie wpisuje się w metodologię prowadzenia eksperymentu naukowego. W naszej grze jej uczniowie zmierzą się z dwoma głównymi problemami. Pierwszy z nich będzie związany ze znalezieniem eksperymentalnych metod wyznaczenia pewnych parametrów charakteryzujących różne rodzaje ekologicznych elektrowni. Drugą częścią gry będzie natomiast zoptymalizowanie rozkładu tych elektrowni na zadanym obszarze o zróżnicowanej charakterystyce. Celem zajęć będzie zaangażowanie i zainteresowanie uczniów rozwiązaniem nietypowego problemu zawierającego elementy gry i rywalizacji (grywalizacja). Podstawa programowa: Prowadzone doświadczenia i pomiary będą ściśle związane z wymaganiami doświadczalnymi z fizyki w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych. SP 7-8, Szkoły ponadpodstawowe
Pracownia Fizyczna 60 min - Ukryty magnetyzm
Skąd wiemy, którą drogą podążać podczas wędrówki w lesie albo w górach? Pomimo rozwoju technologii wciąż niezastąpiony pozostaje kompas, którego sercem jest magnes. Podczas zajęć pochylimy się właśnie nad tematem magnetyzmu, badając różne rodzaje magnesów, szukając materiałów przez nie przyciąganych i odpowiedzi dlaczego tak to działa? Odkryjemy, w jakich przedmiotach codziennego użytku znajdują się materiały magnetyczne i jaką spełniają tam rolę. Na koniec uczniowie samodzielnie zaprojektują i przeprowadzą doświadczenie, które pozwoli określić siłę oddziaływania magnetycznego. Podstawa programowa: Prowadzone doświadczenia i pomiary będą ściśle związane z wymaganiami doświadczalnymi z fizyki w szkole podstawowej oraz stanowią dobre przygotowanie do nauki fizyki dla uczniów klasy 6. Klasy 6 – 8 SP