KoszykTwój koszyk: 0.00 PLN

Wybór wydarzenia

GRUPA WYDARZEŃ:
Laboratorium (zmień)
Aktywności ureazy - Pracownia Biologiczna 120 min.
Enzymatyczny rozpad mocznika, ocena aktywności enzymu. GRUPA WIEKOWA: Liceum, III gimnazjum. *uczeń przeprowadza i dokumentuje izolację ureazy z nasion soi, *uczeń doskonali techniki pipetowania i obsługi sprzętu laboratoryjnego, *uczeń eksperymentalnie ocenia aktywności enzymu, *uczeń określa optymalne warunki doświadczenia, *uczeń rozróżnia próbę kontrolną i badawczą, *uczeń formułuje wnioski i określa szybkość rozpadu mocznika w trakcie trwania reakcji enzymatycznej.
Izolacja DNA - Pracownia Biologiczna 120 min.
Izolacja i rozdział elektroforetyczny genomowego DNA. GRUPA WIEKOWA: Liceum, III gimnazjum. *uczeń przeprowadza i dokumentuje proces izolacji genomowego DNA i jego rozdział w stałym polu elektrycznym, *uczeń doskonali techniki pipetowania i obsługi sprzętu laboratoryjnego (wirówka laboratoryjna, blok grzejny, aparat do elektroforezy ), *uczeń łączy wiedzę związaną z budową komórki z wymaganą procedurą, stosowaną w biologii molekularnej, w celu uzyskania wysokiej czystości kwasów nukleinowych, *uczeń wyizolowane DNA rozdziela w aparacie do elektroforezy.
Pracownia Fizyczna 120 min.
GRUPA WIEKOWA: Liceum , III gimnazjum. *uczeń wykorzystuje wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. *uczeń przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski z otrzymanych wyników. *uczeń wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. *uczeń posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).
Pracownia Fizyczna 60 min.
Mieszanie przez „bąbelkowanie” GRUPA WIEKOWA:. *uczeń wykorzystuje wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. *uczeń przeprowadza doświadczenia i wyciąga wnioski z otrzymanych wyników. *uczeń wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisywanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych. *uczeń posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych).
Przedziwne komórki - Pracownia Biologiczna 60 min.
Techniki mikroskopowania i metody barwienia; budowa komórek. GRUPA WIEKOWA: 4-6 SP,gimnazjum. *uczeń poznaje metody wybarwiania i przygotowywania preparatów mikroskopowych, *uczeń przeprowadza obserwację mikroskopową komórki, *uczeń wykazuje różnicę w kształtach i budowie komórek różnych organizmów (bakterie, pierwotniaki, glony, rośliny, zwierzęta), *uczeń rozumie podstawowe różnice między organizmami jednokomórkowymi, kolonijnymi i wielokomórkowymi, *uczeń analizuje obserwowane obiekty